Een ongeval aangeven

De info op deze pagina omvat de belangrijkste zaken die je moet weten om een ongeval aan te geven. Heb je verder nog vragen over het proces of over onze polis neem dan zeker contact op met onze helpdesk.

Stap 1

papierwerk

Download het aangifteformulier via onderstaande link. Vul de eerste en derde pagina van het document zo volledig en correct mogelijk in.

Laat de tweede pagina invullen door je behandelende geneesheer.

Stap 2

melden van een ongeval

Stuur het volledig ingevuld en ondertekend aangifteformulier naar gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be. Wij sturen deze aangifte door naar Liantis die een verzekeringsdossier zal openen en dit dossier verder zal opvolgen. Gezinssport Vlaanderen zal hier optreden als bemiddelaar indien nodig.

Breng ook je mutualiteit op de hoogte van het ongeval. Ze zullen een verschilstaat afleveren zodat onze verzekering de kosten die gemaakt zijn door het slachtoffer kan vergoeden.

Stap 3

behandeling opvolgen

Liantis opent een dossier en zal contact opnemen met het slachtoffer.

  • Geef steeds alle rekeningen en medische kosten door aan Liantis
  • Zorg dat het bedrag dat je zelf dient te betalen duidelijk vermeld is op elk document
  • Hou steeds de originele documenten bij

Heb je vragen dan kunnen deze rechtstreek aan Liantis gesteld worden. Heb je liever dat wij contact opnemen met Liantis dan kan je de vraag ook altijd via onze helpdesk stellen.

Stap 4

het dossier afsluiten

Wanneer je volledig hersteld bent of de behandeling stopgezet wordt dient het dossier afgesloten te worden.

Download via onderstaande link het genezingsattest en laat dit invullen door je behandelend geneesheer. Je bezorgt dit attest rechtstreeks aan Liantis of stuurt het door naar ons via gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be