Warme Sportclub

Als sportfederatie willen we onze sportclubs aansporen en ondersteunen om een veilige sportplek te worden, met aandacht voor het mentaal welbevinden van alle leden, en kinderen en jongeren in het bijzonder. In een Warme Sportclub krijgt elke jongere de kans om zijn sterke kanten te ontdekken en deze te ontwikkelen en zijn zwakke kanten te leren kennen en deze te omarmen.

Opdat kinderen en jongeren zich op lichamelijk, sociaal en mentaal vlak ten volle kunnen ontplooien, willen we een veilige omgeving creëren waarin ze zich goed voelen, aanvaard voelen en sterk voelen. Sportclubs kunnen hiertoe bijdragen.

 • Sportclubs zijn een plek van ontmoeting en verbinding, maar ook een plek van leren en falen.
 • Sportclubs kunnen jongeren levenslessen bijbrengen over vriendschap, doorzetten, verliezen en steun zoeken bij elkaar.
 • Tegelijkertijd kunnen sportclubs ook een plek zijn waar pesten voorkomt, competitie voor enorm veel druk kan zorgen en jongeren het gevoel kan geven dat ze alleen maar falen. We willen jongeren niet behoeden voor faalervaringen, wel willen we hen veerkrachtig maken om deze faalervaringen te kunnen plaatsen en eruit te leren zonder dat hun eigenwaarde wordt aangetast.

We zijn ervan overtuigd dat jongeren die van het sporten proeven verschillende rijke ervaringen kunnen opdoen:

 • (Sportieve) vaardigheden en talenten ontdekken, ontwikkelen en verfijnen;
 • Leren samenwerken met anderen;
 • Plezier leren maken op een gezonde manier;
 • De verbindende functie van sport leren kennen;
 • Ontdekken dat sporten bijdraagt tot zich goed in zijn vel voelen.

Om jongeren die kans te geven, willen we van alle sportclubs een Warme Sportclub maken.

Warme Sportclubs vormen de basis van een duurzaam integriteitsbeleid. Wie werkt aan een Warme Sportclub, maakt werk van een integer en gezond sportlandschap. Daar waar het integriteitsbeleid binnen de sportfederatiesector soms iets meer focust op het probleemoplossende (een curatieve aanpak), heeft ons initiatief ‘Warme Sportfederatie - Warme Sportclub’ meer aandacht voor het voorkomen (een preventieve aanpak).

Wordt jouw club een Warme Sportclub?

Een Warme Sportclub heeft aandacht voor:

 • Respect, voor elkaar, voor het materiaal en de infrastructuur en voor de spelregels.
 • Een familiale sfeer en plezierbeleving.
 • Veiligheid.
 • Iedereen! Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn.
 • Gepast omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Gezinssport Vlaanderen zal de komende jaren haar clubs handvaten en methodieken aanreiken om een Warme Sportclub te worden.