Onze gedragscodes

Gezinssport Vlaanderen is ervan overtuigd dat beweging en sport een belangrijke bijdrage leveren voor een gezond en gelukkig leven. Het is echter van essentieel belang dat dit in veilige en gezonde omstandigheden kan doorgaan.

Gezinssport Vlaanderen vindt het belangrijk dat alle leden kunnen bewegen in een aangename setting, waar iedereen welkom is en plezier kan beleven tijdens het beoefenen van zijn/haar hobby.

Soms kan er echter al eens iets mislopen in een sportclub: een lesgever maakt een spottende opmerking, een deelnemer komt steeds te laat, de spelregels worden niet gerespecteerd, ouders zijn niet verdraagzaam naar andere deelnemers of lesgevers toe, ...
Kortom, de sportbeleving wordt overschaduwd door negatief gedrag of een negatieve houding van lesgevers, ouders of deelnemers.

Gezinssport Vlaanderen wil deze negatieve effecten tegengaan en vooral inzetten op de plezierbeleving van de kinderen en het correct omgaan met en respect hebben voor medespelers en trainers. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat onze waarden en verwachtingen zijn, heeft Gezinssport Vlaanderen een gedragscode opgesteld voor lesgevers, bestuursleden, deelnemers en ouders.

Onze waarden

De gedragscodes omvatten de waarden en normen waar wij, als federatie, voor staan.

  • Respect en afspraken
  • Plezierbeleving & waardering
  • Fair Play
  • 'Nee!' tegen grensoverschrijdend gedrag

Ondersteuning voor sportclubs

Je kan onze gedragscodes hier downloaden en aanpassen op maat van jouw club. Bezorg de gedragscode van jouw club aan jouw leden, ouders en lesgevers.

(H)eerlijke spelnamiddag

De (h)eerlijke spelnamiddag is een speelse activiteit om de gedragscode in de jeugdsportclub extra in de kijker te zetten. In de gedragscode worden de positieve waarden van sport en beweging enerzijds en (club)afspraken met lesgevers, ouders en deelnemers anderzijds bekend gemaakt. Tijdens de (h)eerlijke spelnamiddag wordt de gedragscode op een speelse manier via een ganzenbordspel aan de deelnemers bekend gemaakt.

De (h)eerlijke spelnamiddag is een uitgewerkt concept, bestaande uit een ganzenbord (A1-formaat) en een draaiboek met teamopdrachten (30 in totaal, van eenvoudig tot moeilijk), spelregels en organisatietips.
Als aangesloten club kan je het draaiboek '(h)eerlijke spelnamiddag' gratis aanvragen. Het ganzenbord kan je bestellen via de webshop.