Ethisch Verantwoord Sporten

Gezinssport Vlaanderen is ervan overtuigd dat beweging en sport een belangrijke bijdrage leveren voor een gezond en gelukkig leven. Het is echter van essentieel belang dat dit in veilige en gezonde omstandigheden kan doorgaan.

Het ethisch en gezond sportbeleid van Gezinssport Vlaanderen vertrekt bij de waarden en normen die centraal staan in onze dagelijkse werking:

 • Beweging & sport voor alle gezinnen.
 • In een gezonde en veilige omgeving.
 • In een sfeer van vriendschap en fair play.
 • Op een laagdrempelige manier.

Bij Gezinssport Vlaanderen wordt er gesport omwille van het plezier en de gezondheid die er mee gewonnen wordt, niet om het behalen van overwinningen en titels of het vergaren van medailles.

Laureaat Panathlon Stipendium 2014

In 2014 werden we onderscheiden op het Panathlon Stipendium als één van de 3 waardevolste projecten rond ethiek in de sport.

De plechtige prijsuitreiking vond plaats tijdens de academische zitting n.a.v. de tienjarige viering van het bestaan van de Panahtlon Verklaring op zaterdag 4 oktober 2014 in de pacificatiezaal van het stadhuis van de stad Gent in aanwezigheid van ZKH Prins Laurent, de internationale Panathlonvoorzitter Giacomo Santini, de directeur van UNICEF mevr. Susan Bissell en tal van andere personaliteiten, politici en academici.

Sfeerbeelden Panathlon Stipendium 2014

Nuttige links voor clubs

 • ICES - Internationaal Comité voor Ethiek in de Sport
  ICES is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Van ICES verscheen o.a. e brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie”, een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog op een ethischer sportbeleid.
 • Sport met grenzen
  Op deze website vind je meer informatie over lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.
 • Laagdrempelige sportclub
  Niet iedereen vindt de weg naar de sportclub. Op de website 'laagdrempelige sportclub' vind je praktische tips en oplossingen om de participatiedrempels voor nieuwe leden of voor mensen die de sportclub als organisatievorm niet goed kennen, te verlagen.
 • Demos
  Demos zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport.