Wat doen bij grensoverschrijdend gedrag?

Spreken over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, of misbruik als je het zelf meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. Maar als je het kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen.

Gezinssport Vlaanderen is ervan overtuigd dat beweging en sport een belangrijke bijdrage leveren voor een gezond en gelukkig leven. Het is echter van essentieel belang dat dit in veilige en gezonde omstandigheden kan.

Soms kan er echter al eens iets mislopen tijdens het sporten: een lesgever maakt een spottende opmerking, iemand wordt uitgesloten of gepest, een ouder scheldt de lesgever uit, ...

Zie of ervaar je grensoverschrijdend gedrag? Spreek erover!

HUP! interview grensoverschrijdend gedrag in de sport

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is een heet – wat zeggen we, een vuurheet – hangijzer. Niet alleen topsporters, maar ook recreanten kunnen hiermee te maken krijgen. De cijfers spreken boekdelen. Gewezen zwemster, criminologe en onderzoekster Tine Vertommen tekende eind 2021 een weinig fraai beeld van grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Het goede nieuws: de sportwereld blijft niet bij de pakken zitten!

Gezinssport Vlaanderen ging in gesprek met club-API Jaak De Vuyst en ICES-medewerker Simon De Clercq over grensoverschrijdend gedrag.

Nuttige links voor clubs

 • ICES - Internationaal Comité voor Ethiek in de Sport
  ICES is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten.
 • Sport met grenzen
  Op deze website vind je meer informatie over lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.
 • Grenswijs
  Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of positief gezegd: deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit.
 • Laagdrempelige sportclub
  Niet iedereen vindt de weg naar de sportclub. Op de website 'laagdrempelige sportclub' vind je praktische tips en oplossingen om de participatiedrempels voor nieuwe leden of voor mensen die de sportclub als organisatievorm niet goed kennen, te verlagen.
 • Demos
  Demos zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport.