Intern reglement & tuchtprocedure

Gezinssport Vlaanderen deed beroep op advocatenkantoor Stibbe voor de invulling van haar Intern Reglement. Het Interne Reglement met verwijzing naar de tuchtprocedure en ordemaatregelen werd op 16 december 2020 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Gezinssport Vlaanderen.

Gezinssport Vlaanderen is aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal. Het VST bestaat uit twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag.

Het VST is belast met de tuchtprocedures inzake doping enerzijds en grensoverschrijdend gedrag in eerste aanleg en in hoger beroep anderzijds. Het volledige procedurereglement grensoverschrijdend gedrag kan je raadplegen op de website van het VST.