Vanaf september 2023 zijn onze clublidmaatschappen veranderd. Zo kan je vanaf nu nog maar 4 lidmaatschapstypes terugvinden in plaats van 13. Zo vereenvoudigen we de administratie die onze clubs moeten doen.

18+

€ 12/jaar

Iedereen die 18 jaar is of ouder, op het moment van aansluiting, zal aansluiten als een 18+ lid. Dit zullen jullie waarschijnlijk herkennen als het vroegere C-lidmaatschap. Ook volwassen trainers en bestuursleden zullen hieronder vallen.

Het wordt dus zeer belangrijk om de functie van je leden correct aan te duiden in ons online ledenprogramma. Voor de trainers is het lidmaatschap dus iets goedkoper geworden terwijl we voor bestuursleden nu ook vragen een bijdrage te betalen.


-18

€ 10/jaar

Voor alle minderjarige leden die vroeger als B-lid werden ingeschreven, is er nu het -18 lidmaatschap. De grootste aanpassing is dat een minderjarige trainer hier ook onder valt. Voor minderjarige trainers is het lidmaatschap dus aanzienlijk verminderd in prijs.

Ouder/kind lidmaatschap

€ 6/jaar

Bij Gezinssport Vlaanderen focussen we op het samen sporten met je gezin. Leden die deelnemen aan initiatieven waarbij jongere kinderen (tot 6 jaar) samen sporten met ouders, kunnen ingeschreven worden aan € 6 per lid. Het ouder/kind lidmaatschap vervangt het vroegere A én A+ lidmaatschap. Zowel ouders als kinderen vallen hieronder.

Sluit voor elk kind slechts één hoofdbegeleider aan. Als deze hoofdbegeleider niet aanwezig kan zijn, wordt de vervanger automatisch gedekt. Als er meerdere hoofdbegeleiders zijn, dien je deze ook aan te sluiten onder het ouder/kind lidmaatschap.

Multisport lidmaatschap

€ 6/jaar

Clubs die een initiatief brede motorische ontwikkeling aanbieden of meer dan 3 sporttakken aanbieden op jaarbasis, kunnen gebruik maken van het multisport lidmaatschap voor hun leden onder 18 jaar. Meer informatie hierover kan je terugvinden op onze website.

'Op Weg' lidmaatschap

€ 25 of € 45/jaar

Het 'Op Weg' lidmaatschap is er voor de ongebonden sporter die ook buiten de club graag actief bezig is. Beoefen je individueel of met je gezin een van onze 'Op Weg' sporten dan ben je 24/7 verzekerd in geval van lichamelijke ongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid.

Meer informatie kan je terugvinden via deze link.

Veelgestelde vragen

Hoe sluit ik nu mijn trainers/monitoren/vrijwilligers aan?

Je sluit alle trainers/monitoren/vrijwilligers aan als 18+ of -18 lid. Het is belangrijk, om bij het aanmaken van hun profiel, naast de sporttak(ken) ook de correcte functie(s) toe te kennen. Zo heb je als clubverantwoordelijke steeds een duidelijk overzicht wie wat doet in de club. De juiste functie aanduiden is ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor terugbetalingen van deelname aan bijscholingen zoals Dag van de Trainer en Dag van de Sportclubbestuurder.

Hoe pas ik de functie van een lid aan binnen mijn club?

Ga naar het online ledenplatform en klik op de naam van het lid. Je krijgt nu alle gegevens te zien die je bij inschrijving hebt ingegeven. Onderaan kan je de sporttak(ken) en functie(s) van het lid wijzigen.

Heb je meer hulp nodig, neem dan gerust contact op met onze helpdesk clubwerking.

Wat als een lid van je club al aangesloten is bij een andere club van Gezinssport Vlaanderen?

Het E-lidmaatschap of gratis tweede lidmaatschap zal in de toekomst niet meer aangeboden worden. Als een lid (-18 of 18+) aansluit bij een club, dan betaalt de club voor dat lid dus steeds de lidmaatschapsbijdrage aan Gezinssport Vlaanderen.

Moeten niet-sportende bestuursleden worden aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen?

Ja. Niet-sportende bestuursleden moeten aangesloten worden bij de federatie. Ze zijn immers lid van je club. Het gratis E-lidmaatschap voor niet-sportende bestuursleden zal in de toekomst niet meer aangeboden worden aangezien ook niet-sportieve activiteiten zoals vergaderingen, verplaatsingen van en naar de club en burgerlijke aansprakelijkheid bij schade aan materiaal onder onze verzekeringspolis vallen. Het is dus vanzelfsprekend dat de club ook hun bestuursleden aansluit.

Wat als iemand anders dan de hoofdbegeleider het kind begeleidt tijdens het sporten?

Bij een sporadische vervanging moet de begeleider niet aangesloten worden. Iedereen heeft immers de kans om 3 keer te komen proberen. De verzekering voor deze proeflessen neemt Gezinssport Vlaanderen op zich. Als er meerdere hoofdbegeleiders het kind begeleiden, dan dien je deze aan te sluiten onder het ouder/kind lidmaatschap.

Kan ik een volwassen clublid inschijven als multisportlid?

Neen. Alhoewel multisport ook voor volwassenen een hele hoop voordelen heeft is het lidmaatschap enkel bedoeld voor deelnemers onder de 18 jaar.
Blijf op de hoogte van Gezinssport Vlaanderen

Meer info over de Gezinssport Vlaanderen nieuwsbrief