Jeugdsportsubsidies 'Van Basic tot Best'

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject 'van Basic tot Best', ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief willen we, met de steun van Sport Vlaanderen, aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, financieel ondersteunen via het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'.

Extra clubsubsidies!

In 2024 kan je jeugdsportclub opnieuw intekenen op het jeugdsportproject 'Van Basic tot Best' en een mooi subsidiebedrag verdienen. Er wordt een subsidiepot van 30.000 euro verdeeld onder de deelnemende clubs.

​Deelnamevoorwaarden

Elke club, aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen tijdens het seizoen 2023-2024, die voldoet aan onderstaande deelnamevoorwaarden kan instappen in het jeugdsportproject:

  • De club telt op 31 maart 2024 minstens 10 jeugdleden, die in dezelfde groep sporten en zijn aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen
  • De club beschikt op 31 maart 2024 over een gediplomeerde lesgever voor de jeugd, aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen
  • De club heeft de gedragscode van Gezinssport Vlaanderen ondertekend

Hoe deelnemen?

Zijn bovengenoemde voorwaarden vervuld?

Deadline: 31 maart 2024.

Wens je meer info of heb je bijkomende vragen?
Contacteer onze sporttechnisch medewerker, Bram De Smet

Van Basic tot Best – editie 2023

In 2023 behaalden 75 clubs via het jeugdsportproject ‘Van Basic tot Best’ een kwaliteitslabel en verdienden hiermee een subsidiebedrag. De subsidiepot van 32.000 euro werd verdeeld onder deze clubs.

Om de centen op een zo objectief mogelijke manier te verdelen, werd er gewerkt met een puntensysteem uitgaande van kwaliteitscriteria. Hoe meer punten een club behaalde, hoe meer centen dit opbracht én hoe hoger de club kon klimmen op de "BASIC tot BEST"-ladder (van Basic, over Expert, Super, Top tot Best).

29 clubs behaalden het Best-label, 19 clubs waren Top, 18 clubs namen het Super-label in ontvangst en 9 clubs het Expert-label.

Clubondersteuning

Heb je vragen over de werking of administratie van je club? Neem dan gerust contact op met een van onze clubondersteuners. Ze helpen je online of fysiek verder en zorgen ervoor dat je snel een antwoord krijgt op je vragen.