Jeugdsportsubsidies 'Van Basic tot Best'

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject 'van Basic tot Best', ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief willen we, met de steun van Sport Vlaanderen, aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, financieel ondersteunen via het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'.

Extra clubsubsidies!

In 2022 kan jouw jeugdsportclub opnieuw intekenen op het jeugdsportproject 'Van Basic tot Best' en een mooi subsidiebedrag verdienen.

Voorwaarden

Hoe deelnemen?

Zijn alle bovengenoemde voorwaarden vervuld? Dan kan je deelnemen aan het jeugdsportproject.

Surf naar onze online ledenapplicatie, meld je aan en vind bij 'Info clubbestuur' alle verdere informatie en documenten om je deelname te bevestigen. Deadline: 31 maart 2022.

Wens je meer info of heb je bijkomende vragen?

Contacteer onze sporttechnisch medewerker, Bram De Smet

Van Basic tot Best – editie 2021

Ondanks de corona-beperkingen, waar heel wat sportclubs tijdens het seizoen 2020-2021 mee te maken kregen, namen vorig jaar 65 clubs deel aan het jeugdsportproject 'van Basic tot Best'. De subsidiepot van 35.000 euro werd verdeeld onder deze clubs.

Om de centen op een zo objectief mogelijke manier te verdelen, werd er gewerkt met een puntensysteem uitgaande van kwaliteitscriteria. Hoe meer punten een club behaalde, hoe meer centen dit opbracht én hoe hoger de club kon klimmen op de "van BASIC tot BEST"-ladder (van Basic, over Expert, Super, Top tot Best).

22 clubs behaalden het BEST-label. 16 clubs waren Top. 9 clubs namen het Super-label in ontvangst en 18 clubs het Expert-label.

Omnisport De Klinge uit Sint-Gillis-Waas is al tien jaar de beste en staat ook dit jaar weer op het hoogste schavotje.
>>>
Lees meer