Van Basic tot Best

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject 'van Basic tot Best', ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief willen we aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, financieel ondersteunen via het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'.

Sport Vlaanderen ondersteunt de jeugdwerking van onze federatie. In 2019 kunnen onze jeugdsportclubs opnieuw intekenen op het jeugdsportproject 'Van Basic tot Best'. We verdelen niet minder dan 40.000 euro onder onze jeugdsportclubs.

Het jeugdsportproject 'van BASIC tot BEST' kadert binnen een ruimere jeugdwerking van onze federatie, die tot doel heeft kinderen en jongeren in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten. Met het jeugdsportproject willen we clubs die inzetten op kwaliteit, financieel ondersteunen.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor een jeugdsportsubsidie en wat je als club hiervoor moet doen?
Surf naar onze online ledenapplicatie, meld je aan en vind bij 'Info clubbestuur' alle nodige informatie en documenten (beschikbaar vanaf 15 februari).

Wens je meer informatie of heb je bijkomende vragen? Contacteer onze sporttechnisch medewerker, Bram De Smet.

Van Basic tot Best - editie 2018

Voor het 9de jaar op rij konden jeugdsportclubs, aangesloten bij onze federatie, intekenen op het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'. Dit fonds werd opgericht in 2010 en heeft tot doel jeugdsportclubs die een kwaliteitsvolle jeugdwerking uitbouwen en streven naar de bevordering van de sportparticipatie van kinderen en jongeren, te ondersteunen.

In 2018 tekenden 76 clubs in op het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'. De subsidiepot van 45.410 euro werd integraal onder deze clubs verdeeld.

Om de centen op een zo objectief mogelijke manier te verdelen werd er gewerkt met een puntensysteem uitgaande van kwaliteitscriteria. Hoe meer punten een club behaalde, hoe meer centen dit opbracht én hoe hoger de club kon klimmen op de "van BASIC tot BEST"-ladder (van Basic, over Expert, Super, Top tot BEST).

Niet minder dan 20 clubs behaalden het BEST-label. 14 clubs waren Top. 11 clubs namen het Super-label in ontvangst, 29 clubs het Expert-label en 2 clubs het BASIC-label.