Vrijwilligerswerk

Als feitelijke vereniging of vzw mag je met vrijwilligers werken. De meeste sportclubs doen dit. Wij leggen je zo snel mogelijk uit waar je als club rekening mee moet houden en wat je verpichtingen zijn.

Vrijwilligersovereenkomst

Als je vrijwilligers inschakelt moet je voldoen aan de bepalingen uit de vrijwilligerswet. Onder andere de informatieplicht. Zij moeten minimaal de volgende informatie ontvangen.

  • de sociale doelstelling van de organisatie
  • het juridisch statuut van de organisatie en de identiteit van de verantwoordelijke(n) van de organisatie, wanneer het om een feitelijke vereniging gaat
  • dat er een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) is gesloten door de organisatie voor de risico’s bij het vrijwilligerswerk
  • eventueel andere afgesloten verzekeringen zoals bv. rechtsbijstand of lichamelijke ongevallen
  • of er sprake is van een kostenvergoeding en of die reëel of forfaitair is
  • dat de geheimhoudingsplicht geldt

We raden aan om voor alle vrijwilligers een overeenkomst op te maken. De modelovereenkomst bevat alle bovenstaande informatie en mag door sportclubs gebruikt en verder aangevuld worden indien nodig.Vrijwilligersregister

Elke sportclub die met vrijwilligers werkt moet een lijst bijhouden van hun vrijwilligers. In deze lijst wordt voor elke vrijwilliger bijgehouden op welke dagen ze hebben gewerkt en welke vergoeding ze daarvoor hebben ontvangen.

Hieronder kan je een model terugvinden dat werd opgemaakt door onze collega's van de Vlaamse Sportfederatie. Dit model kan je gebruiken en aanpassen waar nodig.Vrijwilligersvergoeding

Je mag vrijwilligers op verschillende manieren vergoeden. Alle informatie over de vergoeding en de maximale bedragen die je per dag en per jaar mag uitkeren aan je vrijwilligers kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Sportfederatie.

https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/vergoedingen-voor-vrijwilligers

Heb je vragen over de vergoeding van vrijwilligers of heb je een vrijwilliger die het maximale forfaitaire bedrag overschrijdt. Neem dan contact op met gezinssportvlaanderen.clubwerking@gezinsbond.be.

Clubondersteuning

Heb je vragen over de werking of administratie van je club? Neem dan gerust contact op met een van onze clubondersteuners. Ze helpen je online of fysiek verder en zorgen ervoor dat je snel een antwoord krijgt op je vragen.