Bestuursorgaan 2018-2024

Het bestuursorgaan van Gezinssport Vlaanderen voor de legislatuur 2018-2024

Freddy De Nert (voorzitter)

Eric De Wasch (penningmeester)

Karel De Roo

Hub Regoudt

Johan Devos

Rudy Vertongen

Agnes Vanderstegen

Luc Goossens

Pieter Schroeders

Inge Temmerman