Knuffelturnen

Knuffelturnen is een plezierige manier van bewegingsopvoeding voor kleuters met één van hun (groot)ouders. De relatie tussen kleuter en (groot)ouder staat hierbij centraal. Het samen bewegen, voelen, genieten en ontspannen is het uiteindelijke doel. Knuffelturnen is gebaseerd op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne.

Het belang van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen

Tijdens het ‘knuffelturnen’ wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Door de omgang met anderen leert het rekening houden met en zich aanpassen aan de andere en leert het vertrouwen opbouwen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft een positieve invloed op de ouder-kind relatie.

Het zelfvertrouwen van kinderen wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop betekenisvolle figuren (ouders, grootouders, kinderopvang, leerkracht…) hem al dan niet aanspreken. Je kan als (groot)ouder je kind stimuleren en steunen en laten zien dat je het waardeert. Het positief zelfbewustzijn van je kind leidt tot een groter zelfvertrouwen, wat er op zijn beurt voor zorgt dat je kind zijn mogelijkheden beter kan ontwikkelen.

Wanneer je kind zich van zijn eigen lichaam en van zichzelf bewust is, kan het leren zichzelf (en anderen) te ontdekken. Door als (groot)ouder te laten blijken dat je waardeert wat je kind doet en kan, stimuleer je het verder op onderzoek uit te gaan en te ondernemen. Je kind ervaart dat het prettig is om ergens plezier in te hebben en ervaart dit als stimulerend.

Bewegen is volgens Veronica Sherborne het natuurlijke middel om zowel zelfbewustzijn als zelfvertrouwen te verwezenlijken. Al vanaf de geboorte wordt immers de eerste stap naar zelfstandigheid gezet: de totale bescherming van de baarmoeder wordt vervangen door liefdevol vastgehouden en verzorgd worden. Je baby wordt zich op die manier bewust van zijn eigen lichaam. Eerst door passief de bewegingen te ondergaan, daarna door zelf actief de bewegingen uit te voeren. Dit lichaamsbewustzijn helpt je kind vertrouwen en controle te krijgen over zijn eigen lichaam en maakt hem zo ook klaar om de omgeving rondom te gaan ontdekken.

Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne

Als kinderen zich thuis voelen in hun lichaam ontstaat zelfvertrouwen. Vanuit die gedachte ontwikkelde Veronica Sherborne haar bewegingsmethode. Haar inspiratie haalde ze uit het werken met kinderen met een mentale handicap, maar elk kind kan er baat bij hebben.

De methode van Sherborne bevordert:

 • een sterk vertrouwen in het eigen lichaam
 • het vertrouwen om de omringende wereld te leren kennen
 • de mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan

Via bewegingsspelletjes leert het kind het eigen lichaam ervaren en leert het zich erop concentreren. Het kind leert luisteren naar het eigen lichaam, met als doel het beter te leren kennen en controleren.

Innovatieproject knuffelturnen

Via het innovatieproject 'knuffelturnen' kunnen we afdelingen en clubs financieel ondersteunen om te starten met een knuffelturn-club.

Startende afdelingen en clubs kunnen éénmalig een financiële ondersteuning van € 500 krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je organiseert een reeks van (minstens) 10 sessies knuffelturnen en sluit de deelnemers aan bij Gezinssport Vlaanderen
  Gezinssport Vlaanderen heeft een specifiek familielidmaatschap, speciaal voor knuffelturnen. Dit lidmaatschap bedraagt 11 euro voor kind (tot 6 jaar) én ouder voor een jaar.
  Interessant om te weten is dat deelnemers die na 1 september 2019 worden aangesloten, verzekerd zijn tot eind 2020!
 • Je doet beroep op een erkende begeleider knuffelturnen
  Heb je nog geen begeleider? Wij zoeken er één voor jou!
 • Je start in de periode 1/1/2019 t.e.m. 31/12/2019
  Vervolgsessies kunnen eventueel nog doorlopen in 2020.
 • TIP! Organiseer voorafgaand aan de reeks eerst een startsessie om geïnteresseerden kennis te laten maken met knuffelturnen en te polsen naar de interesse voor een langere reeks. Gezinssport Vlaanderen zoekt en vergoedt de begeleider voor deze startsessie!

Overtuigd? Of wens je meer info?
Stuur een mailtje naar onze dienst clubwerking met jouw naam, de naam van je club of afdeling, adres en contactgegevens en wij begeleiden je verder om van start te gaan en/of we bezorgen je de nodige informatie en tips bij de organisatie van een lessenreeks knuffelturnen.

Mail onze dienst clubwerking!