Tuchtreglement

Gezinssport Vlaanderen deed beroep op advocatenkantoor Stibbe voor de invulling van het tuchtreglement.

Advocatenkantoor Stibbe bezorgde ons de clausules inzake tuchtprocedure bij grensoverschrijdend gedrag. Deze clausules worden opgenomen in het Interne Reglement van Gezinssport Vlaanderen. Goedkeuring Intern Reglement door de Algemene Vergadering van Gezinssport Vlaanderen wordt verwacht in het najaar 2020.

Gezinssport Vlaanderen kiest voor een extern tuchtorgaan dat beschermend en sanctionerend kan optreden onder de koepel van VSF en ingebed in het Vlaams Sport Tribunaal (VST).