Van Basic tot Best

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject 'van Basic tot Best', ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief willen we, met de steun van Sport Vlaanderen, aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, financieel ondersteunen via het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'.

Extra clubsubsidies!

In 2020 kunnen onze jeugdsportclubs opnieuw intekenen op het jeugdsportproject 'Van Basic tot Best'. We verdelen 35.000 euro onder onze jeugdsportclubs.

Het jeugdsportproject 'van BASIC tot BEST' kadert binnen een ruimere jeugdwerking van onze federatie, die tot doel heeft kinderen en jongeren in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor een jeugdsportsubsidie en wat je als club hiervoor moet doen?
Surf naar onze online ledenapplicatie, meld je aan en vind bij 'Info clubbestuur' alle nodige informatie en documenten.

Wens je meer informatie of heb je bijkomende vragen? Contacteer onze sporttechnisch medewerker, Bram De Smet