Ethisch Verantwoord Sporten

Het opstellen van een gedragscode is een eerste stap om aandacht te hebben voor de rechten van het kind in de sport.

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal, aan competentieversterking en zelfontwikkeling, sociale cohesie... Samen met onze clubs en vrijwilligers willen we bouwen aan een sportvriendelijke leefomgeving, die alle gezinnen stimuleert tot bewegen en sporten, die voluit inzet op een actieve ‘gezond sporten’-attitude bij alle gezinnen in Vlaanderen en volop ethiek in de sport promoot.

Laureaat Panathlon Stipendium 2014

In 2014 werden we onderscheiden op het Panathlon Stipendium als één van de 3 waardevolste projecten rond ethiek in de sport.

De plechtige prijsuitreiking vond plaats tijdens de academische zitting n.a.v. de tienjarige viering van het bestaan van de Panahtlon Verklaring op zaterdag 4 oktober 2014 in de pacificatiezaal van het stadhuis van de stad Gent in aanwezigheid van ZKH Prins Laurent, de internationale Panathlonvoorzitter Giacomo Santini, de directeur van UNICEF mevr. Susan Bissell en tal van andere personaliteiten, politici en academici.

Sfeerbeelden Panathlon Stipendium 2014

Nuttige links

 • ICES - Internationaal Comité voor Ethiek in de Sport
  ICES is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Van ICES verscheen o.a. e brochure “Ethiek: ook in jouw sportorganisatie”, een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog op een ethischer sportbeleid.
 • Time Out tegen Pesten! TOP in de sport
  Laat zien dat jouw sportorganisatie tegen pesten is! Registreer je op de TOP-kaart en ga voluit voor een pestvrije omgeving in je sportclub!
 • Sport met grenzen
  Op deze website vind je meer informatie over lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.
 • Nu praat ik erover
  Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen?
  Word je vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn doet? Ken je iemand met zo’n probleem?
  Dan kan je terecht bij de chatbox van nupraatikerover.be (een initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling).
 • Bij vragen over geweld. Bel 1712.
  Soms gebeurt er iets binnen je gezin, je vriendenkring of sportclub dat helemaal niet goed aanvoelt. Iets waarbij je je afvraagt of het wel ‘normaal’ is. Iets wat door jezelf of door anderen omschreven wordt als geweld. Dan kan je contact nemen met 1712: professionele hulpverleners die niet gaan roddelen of ondoordacht handelen. Zij helpen jou alles op een rijtje te zetten en de beste oplossing te vinden voor jouw situatie.
 • Laagdrempelige sportclub
  Niet iedereen vindt de weg naar de sportclub. Op de website 'laagdrempelige sportclub' vind je praktische tips en oplossingen om de participatiedrempels voor nieuwe leden of voor mensen die de sportclub als organisatievorm niet goed kennen, te verlagen.
 • Demos
  Demos zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport.