Gezinssportfederatie vzw wordt Gezinssport Vlaanderen vzw

De Gezinssportfederatie vzw, de sportdienst van de Gezinsbond, en de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw, twee recreatieve sportfederaties fuseren met ingang van 1 januari 2017 tot 'GEZINSSPORT VLAANDEREN vzw'. De fusie kadert in het nieuwe decreet op de sportfederaties, waarmee de Vlaamse Overheid en Sport Vlaanderen nog meer sporters wil bereiken.

Nieuwe synergie
Door de krachten te bundelen met de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie wil de Gezinssportfederatie een grotere en meer slagvaardige multisportfederatie worden. De huidige werking van beide sportfederaties loopt immers parallel en komt vooral tot uiting in de visie en missie van beide sportfederaties nl. het belang van sport als middel om onze doelstelling ‘gezondheid’ te bereiken en te 'winnen' op sociaal, lichamelijk én geestelijk vlak, vanuit een ruimer perspectief en met aandacht voor het groepsgebeuren en sociale contacten.

Nieuwe uitstraling
Samen met de nieuwe naam moet het nieuwe logo en de nieuwe uitstraling zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijke positionering binnen het sportfederatielandschap.

Wij doen gezinnen gezond bewegen!

Lees hier alvast onze vernieuwde missie en visie.

Download hier het nieuwe logo van Gezinssport Vlaanderen.