Gezinssport Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona


Als sportdienst van de Gezinsbond, heeft Gezinssport Vlaanderen een hart voor sport, en vooral een hart voor gezinnen. Het is onze missie om gezinnen gezond te laten bewegen. Bijgevolg hebben wij enkele logische maatregelen genomen inzake onze sportclubs, vakanties en opleidingen.

SPORTCLUBS - update 01/12

Sinds 1 december is sporten in clubverband weer toegestaan, weliswaar met maximaal 4 personen inclusief trainer. Benieuwd hoe je hier als club mee aan de slag kan? Neem zeker contact op en wij helpen je graag verder.
Bekijk hieronder de nieuwe maatregelen:

 • (Individuele) sportactiviteiten zijn toegelaten als je buiten sport:
  - met eigen huishouden (+1 nauw contact) of
  - met max. 4 personen (incl. trainer) op 1,5 m afstand
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel in georganiseerd verband sporten zolang dit buiten doorgaat.
  Indoor activiteiten mogen enkel doorgaan na goedkeuring van het lokaal bestuur. De groep mag niet groter zijn dan 50 deelnemers.
 • Zwembaden zijn open voor iedereen:
  t.e.m. 12 jaar:
  in georganiseerd verband met max. 50 deelnemers
  vanaf 13 jaar:
  volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 4 personen en 1,5 m afstand)
 • Sportkampen enkel toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur.
 • Alle kleedkamers en douches sluiten.
  Kleedkamers (zonder douches) mogen open bij sportkampen en LO-lessen voor kinderen < 13 jaar.
 • Cafetaria's/sportkantines zijn gesloten.
 • Publiek (indoor en outdoor) is niet toegelaten behalve bij G-sporters en jeugd (1 gezinslid per deelnemer)
 • Lokaal kunnen strengere regels toegepast worden. Contacteer steeds de lokale overheid (gemeente) en de eigenaar van de sportaccommodatie voor de geldende maatregelen.

Voor uitgebreide info verwijzen we graag naar de mededeling van Minister Ben Weyts


Advies Gezinssport Vlaanderen

Bovenstaande maatregelen geven aan wat wettelijk toegestaan is. We staan voor een cruciale periode in de bestrijding van het coronavirus. Daarom willen we, aanvullend op de wettelijke maatregelen, het volgende adviseren aan onze clubs:

 • Draag zoveel als mogelijk een mondmasker
 • Hou 1,5m afstand met mensen van buiten jouw bubbel
 • Pas de hygiënische maatregelen strikt toe
  • regelmatig handen wassen
  • sportmateriaal ontsmetten na gebruik
  • bij voorkeur enkel eigen sportmateriaal gebruiken

Sporten is en blijft gezond. In deze periode is het zelf extra aangewezen om voldoende te bewegen, zowel voor je mentale als lichamelijke gezondheid. We moeten er echter van bewust zijn dat niet elke sporttak of -vorm geschikt is om op een 'coronaveilige' manier uit te oefenen.

Specifieke richtlijnen

Voor de meest beoefende sporttakken in onze sportclubs verwijzen we graag naar de desbetreffende specifieke richtlijnen:
knuffelturnen, zwemmen , wandelen , dansen , voetbal , gym , badminton , fietsen en volleybal .

Waar kan je nu de meest recente informatie terugvinden?

 1. De officiële website van de Belgische overheid. Hier vind je algemene informatie rond het coronavirus en nieuwe informatie zou hier het snelste moeten verschijnen.
 2. Sport Vlaanderen
 • Veelgestelde vragen: hier vind je een antwoord terug op heel wat vragen in verband met het coronavirus. Sport Vlaanderen voorziet ook heel wat documenten die erg nuttig zijn om opnieuw aan de slag te gaan met je sportclub.
 • Leidraad voor de verantwoorde heropstart van de sportsector
 • Gedragscodes en protocollen: Je sportclub kan deze integraal overnemen of deze kunnen gebruikt worden als basis om zelf gedragscodes op te stellen. Is er nog onduidelijkheid over hoe je nu sportkampen, wedstrijden of evenementen moet organiseren, dan kan je het antwoord terugvinden in de verschillende protocollen.

Er werd door de Vlaamse Regering ook een noodfonds opgericht. Dit budget zal worden verdeeld door de steden en gemeenten. Heb je hier vragen rond, dan contacteer je best je lokale sport- of vrijetijdsdienst.

Ben je aangesloten bij één van onze sportclubs en heb je hierover vragen neem dan contact op met je sportclub.

Hier vind je een overzicht van al onze sportclubs.


VAKANTIES


Wintersportvakanties - update 21/01

Het coronavirus houdt ons en de hele wereld in zijn greep. Rekening houdend met alle parameters die momenteel voorhanden zijn, hebben wij besloten om alle wintersportreizen te annuleren.

Alle deelnemers die geboekt hebben voor een wintersportreis worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen hun inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald.
Wij betreuren deze beslissing ten zeerste maar het is de enige juiste die we vandaag kunnen nemen.

Zomervakanties

We zijn hoopvol. Afgelopen zomer zijn we erin geslaagd om een aantal vakanties coronaproof te kunnen laten doorgaan. We hopen dat we tegen volgende zomer verder staan en dus weer wat onbezorgder op vakantie kunnen gaan. Maar we zijn ook realistisch. Gezondheid en verantwoordelijkheid zijn en blijven onze voornaamste prioriteiten!

 • We organiseren alles met de nodige veiligheid en voorzorgen.
 • Indien het niet op een veilige manier kan en de coronamaatregelen ons niet toelaten om in die bepaalde periode vakanties te organiseren, dan annuleren we. Indien Gezinssport Vlaanderen jouw vakantie annuleert, dan krijg je het reeds betaalde bedrag integraal teruggestort


OPLEIDINGEN


Maatregelen voor ieders gezondheid

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer info over het Corona-virus vind je op de website van FOD Volksgezondheid.


Beweeg mee met Gezinssport Vlaanderen!

Ondanks het samenscholingsverbod en de sluiting van sportfaciliteiten blijft het belangrijk om (met het gezin) te bewegen!
Gezinssport Vlaanderen helpt jou hierbij graag een handje:

 • Beweeg mee met Familie Fit
  Familie Fit, onze online beweegtool is de ideale bondgenoot om met het hele gezin samen voldoende te bewegen en te sporten. Je krijgt beweeg­tips voor thuis, verdient virtuele medailles en maakt kans op sportieve prijzen. Doe mee en win!
 • Word 'Op Weg'-lid en geniet van een 24u./24 u. verzekering
  Ga je regelmatig wandelen, fietsen, joggen, zwemmen* of fitnessen* (voorlopig van thuis uit) dan biedt ons 'Op-weg'-lidmaatschap jou de ideale omkadering. Je kan individueel of als gezin aansluiten.
  Ontdek hier de talrijke voordelen!

Intussen blijven we de situatie opvolgen en de maatregelen van onze overheid strikt toepassen, zodat we er samen alles aan doen om de verspreiding van dit virus te beperken.

Gezinssport Vlaanderen is er voor alle gezinnen, ook in moeilijke tijden.

Bedankt voor jullie steun en begrip.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.