Gezinssport Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona


Als sportdienst van de Gezinsbond, heeft Gezinssport Vlaanderen een hart voor sport, en vooral een hart voor gezinnen. Het is onze missie om gezinnen gezond te laten bewegen. Bijgevolg hebben wij enkele logische maatregelen genomen inzake onze sportclubs, vakanties en opleidingen.

SPORTCLUBS

UPDATE 27 maart

Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart.

Voor kinderen tot 13 jaar

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):

 • Outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 4 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 4 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008 of later) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.


Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.


Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek en na toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing


Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Het algemeen protocol sport en corona vanaf 22 maart alsook alle andere gelden protocollen kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ .

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.


Advies Gezinssport Vlaanderen

Bovenstaande maatregelen geven aan wat wettelijk toegestaan is. We staan voor een cruciale periode in de bestrijding van het coronavirus. Daarom willen we, aanvullend op de wettelijke maatregelen, het volgende adviseren aan onze clubs:

 • Draag zoveel als mogelijk een mondmasker
 • Hou 1,5m afstand met mensen van buiten jouw bubbel
 • Pas de hygiënische maatregelen strikt toe
  • regelmatig handen wassen
  • sportmateriaal ontsmetten na gebruik
  • bij voorkeur enkel eigen sportmateriaal gebruiken

Sporten is en blijft gezond. In deze periode is het zelf extra aangewezen om voldoende te bewegen, zowel voor je mentale als lichamelijke gezondheid. We moeten er echter van bewust zijn dat niet elke sporttak of -vorm geschikt is om op een 'coronaveilige' manier uit te oefenen.

Specifieke richtlijnen

Voor de meest beoefende sporttakken in onze sportclubs verwijzen we graag naar de desbetreffende specifieke richtlijnen:
zwemmen, wandelen, dansen, voetbal, gym, badminton, fietsen en volleybal.

Waar kan je de meest recente informatie terugvinden?

 1. De officiële website van de Belgische overheid. Hier vind je algemene informatie rond het coronavirus en nieuwe informatie zou hier het snelste moeten verschijnen.
 2. Sport Vlaanderen
 • Veelgestelde vragen: hier vind je een antwoord terug op heel wat vragen in verband met het coronavirus. Sport Vlaanderen voorziet ook heel wat documenten die erg nuttig zijn om opnieuw aan de slag te gaan met je sportclub.
 • Leidraad voor de verantwoorde heropstart van de sportsector
 • Gedragscodes en protocollen: Je sportclub kan deze integraal overnemen of deze kunnen gebruikt worden als basis om zelf gedragscodes op te stellen. Is er nog onduidelijkheid over hoe je nu sportkampen, wedstrijden of evenementen moet organiseren, dan kan je het antwoord terugvinden in de verschillende protocollen.

Noodfonds

Er werd door de Vlaamse Regering ook een noodfonds opgericht. Elke club aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen die in sportjaar 2019-2020 en/of sportjaar 2020-2021 clubleden heeft aangesloten kan een stukje van de gemaakte onkosten door corona recupereren via dit Noodfonds. Meer info over de aanvraag noodfonds: gezinssportvlaanderen.clubwerking@gezinsbond.be

Ben je aangesloten bij één van onze sportclubs en heb je hierover vragen neem dan contact op met je sportclub.

Hier vind je een overzicht van al onze sportclubs.

VAKANTIES

Wintersportvakanties - update 21/01

Het coronavirus houdt ons en de hele wereld in zijn greep. Rekening houdend met alle parameters die momenteel voorhanden zijn, hebben wij besloten om alle wintersportreizen te annuleren.

Alle deelnemers die geboekt hebben voor een wintersportreis worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen hun inschrijvingsbedrag integraal terugbetaald.
Wij betreuren deze beslissing ten zeerste maar het is de enige juiste die we vandaag kunnen nemen.

Zomervakanties

We zijn hoopvol. Afgelopen zomer zijn we erin geslaagd om een aantal vakanties coronaproof te kunnen laten doorgaan. We hopen dat we tegen volgende zomer verder staan en dus weer wat onbezorgder op vakantie kunnen gaan. Maar we zijn ook realistisch. Gezondheid en verantwoordelijkheid zijn en blijven onze voornaamste prioriteiten!

 • We organiseren alles met de nodige veiligheid en voorzorgen.
 • Indien het niet op een veilige manier kan en de coronamaatregelen ons niet toelaten om in die bepaalde periode vakanties te organiseren, dan annuleren we. Indien Gezinssport Vlaanderen jouw vakantie annuleert, dan krijg je het reeds betaalde bedrag integraal teruggestort

OPLEIDINGEN

Voorlopig worden er geen fysieke opleidingen gepland.


Maatregelen voor ieders gezondheid

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer info over het Corona-virus vind je op de website van FOD Volksgezondheid.


Beweeg mee met Gezinssport Vlaanderen!

Ondanks het samenscholingsverbod en de sluiting van sportfaciliteiten blijft het belangrijk om (met het gezin) te bewegen!
Gezinssport Vlaanderen helpt jou hierbij graag een handje:

 • Beweeg mee met Familie Fit
  Familie Fit, onze online beweegtool is de ideale bondgenoot om met het hele gezin samen voldoende te bewegen en te sporten. Je krijgt beweeg­tips voor thuis, verdient virtuele medailles en maakt kans op sportieve prijzen. Doe mee en win!
 • Word 'Op Weg'-lid en geniet van een 24u./24 u. verzekering
  Ga je regelmatig wandelen, fietsen, joggen, zwemmen* of fitnessen* (voorlopig van thuis uit) dan biedt ons 'Op-weg'-lidmaatschap jou de ideale omkadering. Je kan individueel of als gezin aansluiten.
  Ontdek hier de talrijke voordelen!

Intussen blijven we de situatie opvolgen en de maatregelen van onze overheid strikt toepassen, zodat we er samen alles aan doen om de verspreiding van dit virus te beperken.

Gezinssport Vlaanderen is er voor alle gezinnen, ook in moeilijke tijden.

Bedankt voor jullie steun en begrip.

Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.