Corona update


Als sportdienst van de Gezinsbond, heeft Gezinssport Vlaanderen een hart voor sport, en vooral een hart voor gezinnen. Het is onze missie om gezinnen gezond te laten bewegen. Gezinssport Vlaanderen volgt samen met jou de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus op de voet en tracht jou hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

SPORTCLUBS

UPDATE 1 september 2021


Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 september op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 20 augustus 202, het federaal ministerieel besluit van 25 augustus 2021 en de federale FAQ’s van 1 september 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 1 september

 • Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

 • Publiek
  • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
  • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

   • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
    • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
    • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
    • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
    • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
    • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

   • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
    • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
    • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
    • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
    • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
    • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • Indoor infrastructuur
      • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
      • Het plaatsen van een CO2-meter is volgens het federale MB verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten (zie verder voor uitzonderingen).
      • Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers onder deze bepaling.
      • Sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m² en een hoogte van minstens 7 meter, die over mechanische ventilatie beschikken of waar buitendeuren en ramen zijn die open kunnen, moeten niet verplicht over een CO2-meter beschikken, maar dit is wel sterk aanbevolen. Voor deze ruimtes moet wel een actieplan ventilatie beschikbaar zijn.
      • Deze CO2 meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats (maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie) worden geïnstalleerd in de sportruimtes en in de kleedkamers (dus niet in gangen, toiletten, …).
      • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt. Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.
      • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermeld ventilatieplan om de aanvoer van verse lucht te verhogen.
      • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet men de activiteiten tijdelijk staken, tot het CO2 niveau opnieuw onder de 900ppm is gedaald..
Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Mondmaskerplicht

Als algemene regel geldt nog dat iedereen vanaf 13 jaar in ondernemingen of verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten op druk bezochte plaatsen (waar de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden) een mondmasker moeten dragen. Maar hierop zijn tal van uitzonderingen voorzien waardoor er in de praktijk slechts in een aantal beperkte situaties een mondmaskerplicht geldt voor de sportsector.

Zo bepalen de federale FAQ dat het dragen van een mondmasker verplicht is op publieke of private druk bezochte plaatsen. De burgemeesters zijn echter verantwoordelijk voor het bepalen van deze private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente en die plaatsen moeten afgebakend worden met signalisatie die deze verplichting duidelijk maakt.

Dit heeft als gevolg dat mondmaskers niet langer verplicht zijn in indoor en outdoor sportinfrastructuren, tenzij dit expliciet wel zo bepaald is door het lokale bestuur en hierover signalisatie is aangebracht.

Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Zolang men zit op een permanente zitplaats of tijdens het eten of drinken kan dit tijdelijk worden afgezet. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement. Zie hiervoor ook de richtlijnen in het Covid Event Risk Model.

Voor cafésporten blijft de mondmasker plicht tot nader order wel van toepassing op basis van de horecaprotocollen, indien de activiteit samen met horeca-activiteiten plaatsvindt in dezelfde ruimte.

Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.

Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

WINTERVAKANTIES

We kijken er naar uit om jullie binnenkort gezond en wel, met heel veel enthousiasme te mogen verwelkomen op één van onze wintersportvakanties en om volop energie te tanken uit een nieuw wintersportseizoen vol enthousiaste wintersporters.
Gezondheid en verantwoordelijkheid zijn en blijven onze voornaamste prioriteiten!

 • We organiseren alles met de nodige veiligheid en voorzorgen.
 • Indien het niet op een veilige manier kan en de coronamaatregelen ons niet toelaten om in die bepaalde periode vakanties te organiseren, dan annuleren we.
 • Indien Gezinssport Vlaanderen jouw vakantie annuleert, dan krijg je het reeds betaalde bedrag integraal teruggestort


OPLEIDINGEN

Bekijk hier onze opleidingen voor het najaar.


Maatregelen voor ieders gezondheid

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer info over het Corona-virus vind je op de website van FOD Volksgezondheid.


Beweeg mee met Gezinssport Vlaanderen!

 • Beweeg mee met Familie Fit
  Familie Fit, onze online beweegtool is de ideale bondgenoot om met het hele gezin samen voldoende te bewegen en te sporten. Je krijgt beweeg­tips voor thuis, verdient virtuele medailles en maakt kans op sportieve prijzen. Doe mee en win!
 • Word 'Op Weg'-lid en geniet van een 24u./24 u. verzekering
  Ga je regelmatig wandelen, fietsen, joggen, zwemmen* of fitnessen* (voorlopig van thuis uit) dan biedt ons 'Op-weg'-lidmaatschap jou de ideale omkadering. Je kan individueel of als gezin aansluiten.
  Ontdek hier de talrijke voordelen!


Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.