Opleidingen Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het resultaat van de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de erkende Vlaamse sportfederaties. 'Samen meer trainers beter opleiden' is de missie van de VTS.

De Vlaamse Trainersschool is het enige officiële erkenningsorgaan voor sportkaderopleidingen in Vlaanderen.

VTS organiseert een brede waaier aan opleidingen voor trainers (sporttakgerichte opleidingen), redders (beroepsgerichte opleidingen), specifieke doelgroepen (begeleiders van G-sporters of sportende senioren), voor het begeleiden van kinderen via breed motorische vaardigheden (Multimovebegeleider) en nog heel wat meer (bv. Jogbegeleider, Wegkapitein, ...).

Sporttakgerichte opleidingen

In meer dan 50 verschillende sporttakken kan je bij de Vlaamse Trainersschool een sporttakspecifieke opleiding volgen. Het doel van zo'n opleiding is om trainers te leren hoe ze hun eigen technische en tactische beheersing van de sport op een didactisch verantwoorde wijze kunnen overbrengen op hun sporters.

VTS Plus Bijscholingen

VTS Plus wil trainers in heel Vlaanderen, ongeacht hun niveau, de mogelijkheid geven om zich blijvend bij te scholen over sporttakoverschrijdende onderwerpen. Daarnaast wil ze diezelfde trainers ook een platform bieden om met andere trainers en docenten in dialoog te treden over verschillende actuele thema's.

Opleidingen Algemeen Gedeelte Instructeur B – Trainer B – Trainer A